15. juni 2018

Djupedalen Høgdebasseng

Sanne Hauglid AS er hovedentreprenør

Mellom Leira og Fagernes ligger Djupedalen. Her har vi bygd nytt høydebasseng for Nord-Aurdal Kommune.

- 2 vanntanker på 1500m3 hver. 
- Tankene er 7 meter dype.
- Diameter på hver tank er på snaue 18 meter.
- Tankene skal isoleres og det skal bygges nedstigningsrom på toppen av disse.